Бухоблік

Мінфін прагне удосконалення

Міністерство фінансів пропонує дозволити малому бізнесу застосовувати спрощену (періодичну) модель обліку собівартості реалізації. Для цього проєктом наказу міністерства передбачено доповнити ПСБО 25 такими словами:

“«Мікропідприємства, діяльність яких спрямована на виробництво готової продукції, можуть на дату складання фінансової звітності усі витрати операційної діяльності (затрати на виробництво готової продукції, загальновиробничі та інші операційні витрати) визнавати собівартістю реалізованої продукції.
Під час інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності встановлюється залишок незавершеного виробництва і залишок готової продукції.
Залишок незавершеного виробництва оцінюється за матеріальними витратами і витратами на оплату праці, а залишок готової продукції – за ціною реалізації за вирахуванням витрат на збут і суми очікуваного прибутку від їх продажу.
Вартість оцінених залишків визнається (відображається) зменшенням собівартості реалізованої продукції. На суму збільшення (зменшення) у порівнянні з початком поточного (звітного) року залишків незавершеного виробництва і готової продукції зменшується (збільшується) показник собівартості реалізованої продукції.»

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *