ECL не для SME: другий комплексний перегляд МСФЗ для МСП

Рада з МСФЗ на вересневій зустрічі обговорила основні теми, які допоможуть IASB у повторному обговоренні пропозицій у третьому виданні проекту стандарту бухгалтерського обліку МСФЗ для МСП (IFRS for SMEs). IASB також обговорила конкретні пропозиції в ED щодо доходів та знецінення фінансових активів. Щодо знецінення IASB вирішила, що проблема, яку вирішувалась під час запровадження моделі ECL…

МСФЗ для МСП: у Мінфіну “хата скраю”

З подачі Мінфіну дискусія щодо можливості застосування в Україні Міжнародного  стандарту бухобліку для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) точиться вже давно. Лист Мінфіну, я яким ми вас хочемо ознайомити, — невтішне продовження цієї історії: “Оскільки МСФЗ для МСП призначений для застосування малими та середніми підприємствами, характеристики яких відмінні від критеріїв, наведених в Директиві,…

Pillar та МСФЗ для МСП: наші пропозиції

Експерти UA NvD Platform надали свої пропозиції щодо поправок до МСФЗ для МСП для узгодження з аналогічними поправками до МСБО 12 « Податки на прибуток». Зокрема в листі, спрямованому до РМСБО, пропонується розпочати розгляд питання концептуального спрощення обліку податку на прибуток для мікро- та малих підприємств. Таке спрощення може ґрунтуватися саме на тому принципі, який викладено в ознайомлювальному…

Pillar та МСФЗ для МСП: проєкт змін

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) запропонувала поправки до МСФЗ для МСП для узгодження з аналогічними поправками до МСБО 12 «Податки на прибуток» . Запропоновані поправки мають на меті забезпечити тимчасове звільнення від вимог щодо визнання та розкриття інформації про відстрочені податкові активи та зобов’язання, що виникають внаслідок неминучого впровадження   Pillar Two model rules (типових правил другого рівня), опублікованих…

Добровільний ESRS для МСП

У сфері стандартів звітності про сталий розвиток директор SMEunited Люк Хендрікс представив поточну роботу в EFRAG. Він розкритикував її рішення призупинити роботу над добровільним стандартом стійкості. Наших підприємців справді потрібно якнайшвидше проінформувати та навчити добровільним стандартам сталого розвитку, які можуть сприяти їх повній участі в Європейській зеленій угоді та переході до сталої та цифрової економіки….

IFRS for SMEs: обговорення нової редакції триває

На сайті РМСБО оприлюднено дані про те, як відбувається обговорення проєкту внесення змін до стандарту. Найбільшу зацікавленість продемонстрували Азия-Океанія та Африка. Крім того, на сайті Ради розміщено запрошення взяти участь у польових роботах для тестування запропонованих вимог у проекті для ознайомлення — Розділ 23 Дохід від контрактів із клієнтами. Проект для ознайомлення містить пропозицію щодо…

IFRS for SME в фокусі ФПБАУ

Комітет з бухобліку і звітності Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України спрямував до Міністерства фінансів запит, в якому зокрема міститься питання щодо формату звітування для тих підприємств, які складають звітність за МСФЗ для МСП. Це надзвичайно болюча проблема. Адже внаслідок відсутності офіційного перекладу таксономії МСФЗ для МСП, малі підприємства не мають можливості виконати пряму вказівку…

Наші пропозиції щодо перегляду МСФЗ для МСП

Експерти UA NvD Platform надали свій відгук на проєкт змін до МСФЗ для МСП. Зокрема в листі, спрямованому до РМСБО, пропонується доповнити стандарт вимогою розкриття інформації про чисельність працівників суб’єкта господарювання, що звітує.

IFRS for SMEs – FAQ щодо пропозицій з оновлення стандарту

Рада з МСБО оприлюднила декілька відповідей на питання стосовно найважливіших пропозицій щодо удосконалення МСФЗ для МСП. Зокрема розглянута проблема обліку R&D: Чому IASB запитує думку щодо того, чи варто запроваджувати варіант облікової політики для витрат на розвиток? Стандарт бухгалтерського обліку МСФЗ для малих і середніх підприємств вимагає, щоб усі витрати на розробку визнавали як витрати,…