Бухоблік

IFRS for SMEs – FAQ щодо пропозицій з оновлення стандарту

Рада з МСБО оприлюднила декілька відповідей на питання стосовно найважливіших пропозицій щодо удосконалення МСФЗ для МСП. Зокрема розглянута проблема обліку R&D: Чому IASB запитує думку щодо того, чи варто запроваджувати варіант облікової політики для витрат на розвиток?

Стандарт бухгалтерського обліку МСФЗ для малих і середніх підприємств вимагає, щоб усі витрати на розробку визнавали як витрати, тоді як МСБО 38 « Нематеріальні активи » вимагає визнання нематеріальних активів, пов’язаних із витратами на розробку, які відповідають визначеним критеріям.

Це спрощення в Стандарті бухгалтерського обліку МСФЗ для МСП було зроблено з міркувань витрат і вигод. Зокрема, коли IASB розробив Стандарт, у відгуках припустили, що:

  • МСП не мають ресурсів для постійної оцінки комерційної життєздатності проекту; і
  • кредитори ігнорують інформацію про витрати на розробку, визнані як активи, приймаючи рішення про кредитування МСП.

Підчас першого комплексного перегляду Стандарту IASB аналогічно розглянув баланс витрат і вигод і вирішив не змінювати вимоги до визнання та оцінки витрат на розробку.

Тим не менш, під час цього другого комплексного огляду відгуки свідчать про те, що володіння нематеріальними активами стає все більш поширеним серед суб’єктів господарювання, включаючи МСП. Зацікавлені сторони також повідомили IASB, що деякі МСП, особливо ті, які займаються дослідженнями та розробками як основним бізнесом, мають ІТ-процеси для постійної оцінки того, чи є проект комерційно життєздатним.

IASB продовжує вважати, що більшість малих і середніх підприємств повинні визнавати витрати на розробку як витрати з причин співвідношення витрат і вигод, і тому не повинні вимагати визнавати витрати на розробку як актив. Таким чином, IASB просить надати відгук про витрати та вигоди, включно з впливом на користувачів фінансової звітності, запровадження варіанту облікової політики, який дозволяє малому та середньому підприємництву визнавати нематеріальні активи, пов’язані з витратами на розробку, які відповідають критеріям у параграфі 57(a)– (f) МСБО 38.

Докладніше.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *