Pillar та МСФЗ для МСП: наші пропозиції

Експерти UA NvD Platform надали свої пропозиції щодо поправок до МСФЗ для МСП для узгодження з аналогічними поправками до МСБО 12 « Податки на прибуток». Зокрема в листі, спрямованому до РМСБО, пропонується розпочати розгляд питання концептуального спрощення обліку податку на прибуток для мікро- та малих підприємств. Таке спрощення може ґрунтуватися саме на тому принципі, який викладено в ознайомлювальному…

Pillar та МСФЗ для МСП: проєкт змін

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) запропонувала поправки до МСФЗ для МСП для узгодження з аналогічними поправками до МСБО 12 «Податки на прибуток» . Запропоновані поправки мають на меті забезпечити тимчасове звільнення від вимог щодо визнання та розкриття інформації про відстрочені податкові активи та зобов’язання, що виникають внаслідок неминучого впровадження   Pillar Two model rules (типових правил другого рівня), опублікованих…