Бухоблік

IFRS for SMEs: our first small victory

To date the Ukrainian accounting community has worked together to protect IFRS for SMEs. The draft law, which was submitted to the Verkhovna Rada, no longer contains a provision prohibiting its use. Unfortunately, it is too early to celebrate the victory. The fact is that the Ministry of Finance of Ukraine still has the opportunity to nullify all our efforts, because in accordance with current regulations, it can block the use of any standard simply by removing it from its website. Therefore, we aim to initiate amendments to the Law on Accounting, which should improve the procedure for legitimizing IFRS in Ukraine.

Наразі українська бухгалтерська спільнота спільними зусиллями захистила МСФЗ для МСП. Проєкт закону, який потрапив до Верховної ради, вже не містить норми, яка забороняє його використання. На жаль, святкувати перемогу зарано. Справа в тому, що Міністерство фінансів України ще має змогу звести нанівець всі наші зусилля, адже відповідно до чинних норм, він може заблокувати використання будь-якого стандарту просто прибравши його зі свого сайту. Тож ми маємо на меті ініціювати зміни до Закону про бухгалтерський облік, які мають удосконалити процедуру легітимізації МСФЗ в Україні.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *