Наші пропозиції щодо перегляду МСФЗ для МСП

Експерти UA NvD Platform надали свій відгук на проєкт змін до МСФЗ для МСП. Зокрема в листі, спрямованому до РМСБО, пропонується доповнити стандарт вимогою розкриття інформації про чисельність працівників суб’єкта господарювання, що звітує.

IFRS for SMEs – FAQ щодо пропозицій з оновлення стандарту

Рада з МСБО оприлюднила декілька відповідей на питання стосовно найважливіших пропозицій щодо удосконалення МСФЗ для МСП. Зокрема розглянута проблема обліку R&D: Чому IASB запитує думку щодо того, чи варто запроваджувати варіант облікової політики для витрат на розвиток? Стандарт бухгалтерського обліку МСФЗ для малих і середніх підприємств вимагає, щоб усі витрати на розробку визнавали як витрати,…

Стала звітність SME: рекомендації EFAA

Європейська федерація бухгалтерів малого бізнесу оприлюднила рекомендації щодо звітування зі сталого розвитку. Зокрема в документі зазначається: “є вагомі аргументи на користь високоякісної звітності МСП щодо сталого розвитку. Такі звітування потрібно стимулювати, заохочувати, а в деяких випадках і вимагати. Ми вітаємо розробку та встановлення пріоритетів окремих пропорційних стандартів для МСП, перерахованих у списку на регульованих ринках…

Мінфін прагне удосконалення

Міністерство фінансів пропонує дозволити малому бізнесу застосовувати спрощену (періодичну) модель обліку собівартості реалізації. Для цього проєктом наказу міністерства передбачено доповнити ПСБО 25 такими словами: “«Мікропідприємства, діяльність яких спрямована на виробництво готової продукції, можуть на дату складання фінансової звітності усі витрати операційної діяльності (затрати на виробництво готової продукції, загальновиробничі та інші операційні витрати) визнавати собівартістю реалізованої…

IFRS for SMEs: як узгодити форму та зміст?

Професійні бухгалтери давно знають про прикрий змістовний парадокс, властивий категорії «малі та середні підприємства» (МСП — SMEs), яка використовується в системі МСФЗ. Ця категорія за основу відповідного виокремлення підприємств бере ознаку публічної підзвітності, а не критерії власне розмірів суб’єкта господарювання. Такий підхід не збігається з базовим підходом до визначення SME, який застосовується в директивах ЄС і в Законі про…

Чого хочуть юзери?

IASB запитав користувачів фінансової звітності малих і середніх підприємств, які фактори слід враховувати при встановленні вимог до розкриття інформації для Стандарту. Користувачі сказали, що їх особливо цікавить інформація про МСП: короткостроковий грошовий потік; здатність погасити борг (інформація про ліквідність); вибір облікової політики; і ризики (включаючи непередбачені зобов’язання), яким вона піддається. Користувачі сказали, що інформація про…

Втрачені можливості IFRS for SMEs: точка зору KPMG

Експерти КПМГ коментують запропоновані зміни МСФЗ для МСП: “Метою IASB у підтримці МСФЗ для МСП є мінімізація відмінностей від повних стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ, зберігаючи їх простотою. Пропозиції спрямовані на це шляхом узгодження стандарту з багатьма поточними вимогами. Ми вітаємо зусилля IASB, але вважаємо, що він втрачає можливість, відкладаючи узгодження з МСФЗ 16”.